Description

Paredz ģimenes un vecāku atvaļinājumu shēmu, bērnu un vecākā gadagājuma cilvēku aprūpes nodrošināšanu, un tādu darba vides attīstību, kura apvieno darba, ģimenes un privātās dzīves vajadzības sievietēm un vīriešiem.