Description

Въвеждането на схеми за семеен и родителски отпуск, уреждане на грижите за деца и възрастни хора и изграждането на структура и организация на работната среда, която улеснява съчетаването на професионалните и семейните/домакинските задължения на жените и мъжете.