Description

Podpora obětem sexuálního násilí může mít formu krizového centra pro oběti znásilnění nebo referenčního centra pro oběti sexuálního násilí. Krizová centra pro oběti znásilnění typicky nabízejí dlouhodobou pomoc jako je osobní poradenství, podpůrné skupiny a kontakt s dalšími podpůrnými službami. Dále podporují oběti v soudních řízeních poskytováním obhajoby ženy ženou a další praktickou pomoc. Referenčníé centra pro oběti sexuálního násilí se mohou specializovat na okamžitou lékařskou péči vysoce kvalitní forenzní praxi a krizovou intervenci.