Description

Specializētā iestāde, kura sniedz atbalstu sievietēm vardarbības un izvarošanas upuriem, iekļaujot informācijas un padoma sniegšanu, likumisku atbalstu, likumisku informāciju, proaktīvu atbalstu).