Description

nova administrativna i statistička kategorija izvan binarne kategorije "žena/muškarac" ili "žensko/muško"

Additional notes and information

Queer teorija i građanski pokreti, usredotočeni na alternativu rodnog ili transrodnog/transseksualnog identiteta, tradicionalnih praksi i saznanja o "trećem" rodu, zajedno su osmislili novu kategoriju. Uvedena je na Novom Zelandu i u Njemačkoj (kao "neodrediv/neodređeni" rod), a u Indiji, Bangladeshu i Pakistanu kao kategorija "ostalo" ili "treći rod".