Description

Концентрацията на жени или мъже в различни типове или равнища на заетост, като жените са ограничени в по-тесен обхват на занятия (хоризонтална сегрегация) и до по-ниски позиции (вертикална сегрегация) в сравнение с мъжете.