Description

savjetovanje koje pridonosi transparentnosti, koherentnosti i dobroj usmjerenosti zakonodavstva i kreiranju politike EU-a

Additional notes and information

Zajedno s procjenama učinka, ocjenjivanjem i ekspertizom, savjetovanje je ključni je alat za transparentno i informirano kreiranje politike. Njime se pomaže osigurati odlučivanje na temelju načela proporcionalnosti i supsidijarnosti, odluke koje se temelje na dokazima, iskustvu te stavovima osoba na koje se politika odnosi i njihovu uključenost u provedbu takve politike. Dionici uključuju rodne stručnjake, ženske organizacije, druge organizacije civilnog društva i socijalne partnere. Savjetovanja s dionicima dio su participativnog pristupa rodno osviještenoj politici. Bliska povezanost sa svim dionicima određene politike nužna je u cijelom ciklusu politike da bi se uzelo u obzir potencijalne probleme, očekivanja i stavove različitih ciljnih skupina. Preporuča se uključivanje mogućnosti i struktura potrebnih za sudjelovanje dionika i savjetovanje s njima u postupke donošenja politika.