Description

Kuuleminen, joka auttaa tekemään EU:n lainsäädännöstä ja päätöksenteosta avointa, hyvin kohdennettua ja johdonmukaista

Additional notes and information

Kuulemiset ovat yhdessä vaikutustenarviointien, arviointien ja asiantuntemuksen kanssa keskeinen väline avoimessa ja tietoon perustuvassa päätöksenteossa. Ne auttavat varmistamaan, että päätökset tehdään suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen ja että ne perustuvat näyttöön ja niiden kokemuksiin ja näkemyksiin, joihin toimintalinjat vaikuttavat ja jotka osallistuvat niiden täytäntöönpanoon. Sidosryhmiä ovat muun muassa sukupuolten tasa-arvon asiantuntijat, naisjärjestöt, muut kansalaisjärjestöt ja työmarkkinaosapuolet. Sidosryhmien kuulemiset ovat osa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa osallistavaa lähestymistapaa. Tiivis yhteys kaikkien politiikan sidosryhmien kanssa on olennaisen tärkeää koko toimintapoliittisen syklin ajan, jotta voidaan ottaa eri kohderyhmien huolenaiheet, odotukset ja näkemykset huomioon. On suositeltavaa pohjata sidosryhmien mahdollisuudet osallistumiseen ja kuulemiseen sekä näiden rakenteet toimintapoliittisiin prosesseihin.