Description

migration inden for eller på tværs af landegrænser, motiveret af ægteskab

Additional notes and information

En tendens, der er blevet mere udbredt via globaliseringen, øget mobilitet samt et stort antal arbejdsmigranter i værtssamfundene. Familierelateret migration omfatter ægteskabsmigration i anden generation og efterfølgende generationer, der bringer partnere fra hjemlandet til værtslandet, såvel som internationale ægteskaber indgået af statsborgere og ikke-statsborgere som følge af turisme, uddannelse, erhvervsliv eller erhvervsmæssige aktiviteter samt migration af ​​hele familier. Der er flere tematiske problemstillinger forbundet med denne form for migration, lige fra ulige udviklingsniveauer i det enkelte land og landene imellem; overvægten af kvindelige ægteskabsmigranter; økonomisk og social mobilitet; arrangerede ægteskaber og et øget antal internet- og postordrebrude; indvandringspolitik, integration og identitet såvel som det forhold, at der kommer ​​nye borgere til modtagerlandene. Kvindelige ægteskabsmigranter har høj risiko for at blive udsat for specifikke former for kønsbaseret vold (psykisk eller fysisk vold i hjemmet, tvangsægteskab, udnyttelse til husligt arbejde osv.) og kan have begrænset adgang til beskyttelses- og støttetjenester.