Description

házasság miatti, országokon belüli vagy országhatárokon átívelő migráció

Additional notes and information

A tendencia a globalizáció, a fokozott mobilitás és a nagyszámú migráns munkavállaló fogadó társadalmakban való megjelenése nyomán általánosabbá vált. A családhoz kapcsolódó migráció magában foglalja a második és többedik generáció házassági migrációját, akik hazájukból a fogadó országba viszik házastársukat, valamint az állampolgárok és nem állampolgárok közötti, turizmusból, oktatásból, üzleti és szakmai tevékenységekből eredő nemzetközi házasságokat, továbbá a teljes családok mozgását.
A migráció e formáján belül különféle kérdések merülnek fel, úgymint az országokon belüli és országok közötti eltérő fejlettségi szint, a nők házassági migráción belüli túlsúlya, a gazdasági és társadalmi mobilitás, az elrendezett házasságok és az egyre növekvő számú, interneten és katalógusból rendelt menyasszony, a bevándorlási politikák, az integráció és az identitás, valamint az új állampolgárok migránsokat fogadó országokon belüli megjelenése.
A házassági célú női migránsok esetében jelentős annak kockázata, hogy a nemi alapú erőszak különböző formáinak lelki vagy fizikai jellegű kapcsolati erőszak, kényszerházasság, házimunkára történő kizsákmányolás) áldozataivá válnak, és adott esetben korlátozottan férnek hozzá támogató és segítségnyújtási szolgáltatásokhoz.