Description

Миграција унутар земље или ван граница зарад брака, тренд који је постао заступљенији усљед глобализације, повећане мобилности и великог броја миграција зарад рада у земљама домаћинима. Миграције због породице укључују брачне миграције друге и наредних генерација које у земљу домаћина доводе партнере из своје домовине, међународне бракове држављана и недржављана који су настали усљед туризма, образовања, пословних и професионалних активности, и на крају пресељења читавих породица.

Additional notes and information

Постоје различита питања у оквиру овог облика миграције, у распону од неједнаког нивоа развоја унутар земаља и међу њима; презаступљеност жена мигранткиња због остваривања брака; економска и социјална мобилност; договорени бракови и све већи број невјеста које се наручују путем интернета и поште; имиграционе политике, интеграција и идентитет; и појава нових грађана у земљама које примају мигранте. Брачне мигранткиње су жене које су у великом ризику да буду изложене одређеним облицима родно заснованог насиља (психолошко или физичко насиље у породици, принудни бракови, рад у породици, итд.) и могу имати ограничен приступ услугама заштите и подршке.