Description

migracija znotraj države ali čezmejna migracija zaradi zakonske zveze

Additional notes and information

Trend, ki je postal pogostejši z globalizacijo, večjo mobilnostjo in velikim številom delovnih migrantov v družbah gostiteljicah. Migracije, povezane z družino, vključujejo poročno migracijo v drugi in naslednjih generacijah, ki pripeljejo partnerje iz svoje domovine v državo gostiteljico, mednarodne poroke državljanov z nedržavljani, ki izhajajo iz turizma, izobraževanja, poslovnih in strokovnih dejavnosti, ter končno preselitev celotnih družin.
V kontekstu te oblike migracij se porajajo najrazličnejša vprašanja, ki vključujejo neenake ravni razvoja v državah in med njimi; prevladovanje žensk med poročnimi migranti; ekonomsko in socialno mobilnost; dogovorjene poroke in naraščanje števila internetnih nevest in nevest po e-pošti; imigracijske politike, integracijo in identiteto; ter pojav novih državljanov v državah, ki sprejemajo migrante.
Poročne migrantke so izpostavljene velikemu tveganju, da bodo izpostavljene posebnim oblikam nasilja na podlagi spola (psihološko ali fizično partnersko nasilje, prisilna poroka, izkoriščanje z delom v gospodinjstvu itd.) in imajo morda omejen dostop do služb za zaščito in pomoč.