Description

Riigisisene või -ülene ränne, mis on tingitud abiellumisest

Additional notes and information

Suundumus, mis on üleilmastumise tagajärjel üha levinum, suurendades mobiilsust ja võõrtöötajate hulka asukohamaades. Peresuhetega seotud rände alla kuuluvad teise ja edasiste põlvkondade ränne abiellumise tõttu, kui partner tuuakse kodumaalt asukohamaale, kodanike ja mittekodanike rahvusvahelised abielud seoses turismi, hariduse, ettevõtluse ja tööalaste tegevustega ning ka tervete perede liikumine. Selle rändevormiga on seotud mitmed teemad: a) ebaühtlane arengutase riikide sees ja vahel; b) abiellumise tõttu rändavad peamiselt naised; c) majanduslik ja sotsiaalne mobiilsus; d) korraldatud abielud ja interneti kaudu tellitavate pruutide üha suurenev arv; e) rändepoliitika, lõimimine ja identiteet; f) uute kodanike esiletõus riikides, kus migrante vastu võetakse. Naistel, kes rändavad abielu pärast, on suur oht sattuda teatud tüüpi soopõhise vägivalla ohvriks (psühholoogiline või kehaline koduvägivald, sundabielud jne) ja neil võib olla piiratud juurdepääs tugiteenustele.