Description

Миграција унутар земље или ван граница зарад брака, тренд који је постао више заступљен услед глобализације, повећане мобилности и великог броја миграција зарад рада у земљама боравка (host country).

Additional notes and information

Миграције због породице укључују брачне миграције друге и наредних генерација које у земљу домаћина доводе партнере из своје домовине, међународне бракове грађана и неграђанина који су настали услед туризма, образовања, пословних и професионалних активности, и на крају кретање читавих породица. Постоје различита питања у оквиру овог облика миграције, у распону од неједнаког нивоа развоја унутар и међу земљама; превладавање жена мигранткиња у браку; економска и социјална мобилност; договорени бракови и све већи број невеста путем интернета и наручивања путем поште; имиграционе политике, интеграција и идентитет; и појава нових грађана у земљама које примају мигранте. Брачне мигранткиње су жене које су у великом ризику да буду изложене одређеним облицима родног насиља (психолошко или физичко насиље у породици, присилни бракови, рад у породици, итд) и могу имати ограничен приступ услугама заштите и подршке.