Description

Nopea oikeussuojakeino, jolla suojellaan minkä tahansa väkivallan muodon uhkaamia henkilöitä kieltämällä syyllisen tietty käytös, rajoittamalla sitä tai säätämällä siitä

Additional notes and information

Kyseisten määräysten kattamien toimenpiteiden moninaisuus tarkoittaa, että niillä on monia eri nimiä, muun muassa rajoitusmääräys, estomääräys, karkotusmääräys, suojelumääräys ja kieltomääräys. Rikoksesta epäillylle, joka kieltäytyy noudattamasta määräystä, määrätään rikos- tai siviilioikeudellisia seuraamuksia tapauksen ja maan oikeudellisen kehyksen mukaan.