Description

Kiire õiguskaitsevahend, mis kaitseb inimesi, kel on oht sattuda vägivalla ohvriks, ründaja teatud käitumist keelates, piirates või ette kirjutades

Additional notes and information

Seaduserikkuja, kes keeldub lähenemiskeelule allumast, saab kriminaal- või tsiviilkaristuse olenevalt konkreetsest juhtumist ja riigi õigusaktidest.