Description

De concentratie vrouwen en mannen in verschillende functies en beroepen, waarbij vrouwen in een beperkter aantal beroepen zijn geconcentreerd (horizontale segregatie) dan mannen en in de lagere functieniveaus (verticale segregatie).