Description

penetrim jokonsensual vaginal, anal ose oral i trupit të një personi tjetër ku penetrimi është i një natyre seksuale, me ndonjë pjesë trupore ose me një objekt, si dhe në çdo akt tjetër jokonsensual të natyrës seksuale, nga një bashkëshort ose ish-bashkëshort ose nga një partner i dikurshëm ose aktual me të cilin një viktimë e përdhunimit është ose ka jetuar në një partneritet të njohur nga ligji kombëtar

Additional notes and information

Shkaktimi i një bashkëshorti ose ish-bashkëshorti ose një ish-partneri ose partneri aktual për t'u përfshirë në veprime jokonsensuale të një natyre seksuale me një person të tretë konsiderohet gjithashtu si përdhunim martesor. Pëlqimi i referohet marrëveshjes vullnetare si rezultat i vullnetit të lirë të një personi. Sipas Konventës së Këshillit të Europës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, intimiteti dhe besimi i lidhur me marrëdhënien e bën përdhunimin midis partnerëve të tillë aktualë ose të mëparshëm intim një rrethanë rënduese që duhet të merret parasysh në përcaktimin e dënimit.