Description

penetrazzjoni mhux kunsenswali vaġinali, anali jew orali tal-ġisem ta’ persuna oħra fejn il-penetrazzjoni hija ta’ natura sesswali, bi kwalunkwe parti tal-ġisem jew b’oġġett, kif ukoll ta’ atti mhux kunsenswali oħra, minn konjugi jew ex-konjugi jew minn ex-sieħeb jew sieħeb kurrenti ma’ min jgħix jew kien jgħix vittma ta’ stupru fi sħubija magħrufa mil-liġi nazzjonali

Additional notes and information

Il-fatt li konjuġi jew konjuġi preċedenti jew sieħeb/sieħba preċedenti jew attwali jiġu mġiegħla biex jinvolvu ruħhom f'atti ta' natura sesswali mingħajr kunsens ma' persuna terza huwa meqjus ukoll bħala stupru fiż-żwieġ. Kunsens jirreferi għal qbil volontarju bħala r-riżultat ta' rieda ħielsa tal-persuna. Skont Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Vjolenza fir-rigward tan-Nisa u l-Vjolenza Domestika, l-intimità u l-fiduċja marbuta mar-relazzjoni jagħmlu l-istupru bejn tali sħab intimi attwali jew preċedenti bħala ċirkustanza aggravanti li trid titqies fid-determinazzjoni tas-sentenza.