Description

vaginal, anal eller oral penetration av en annan persons kropp utan samtycke där penetrationen är av sexuellt slag, med en kroppsdel eller med ett föremål, samt alla andra handlingar av sexuell natur utan samtycke, genom en make/maka eller tidigare make/maka eller genom en tidigare eller nuvarande partner med vilken våldtäktsoffret har eller har haft ett förhållande som erkänns enligt nationell lagstiftning

Additional notes and information

Att få en make/maka eller exmake/maka eller en tidigare eller nuvarande partner att delta i handlingar av sexuell natur med en tredje person utan samtycke betraktas också som våldtäkt inom äktenskapet. Samtycke avser frivillig överenskommelse som en följd av personens fria vilja.
Enligt Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet innebär intimiteten och förtroendet inom ramen för ett förhållande att våldtäkt mellan sådana nuvarande eller tidigare intima partner utgör en försvårande omständighet som måste beaktas vid avgörandet av domen.