Description

het zonder wederzijds goedvinden op seksuele wijze vaginaal, anaal of oraal met een lichaamsdeel of object binnendringen van het lichaam van een ander, evenals iedere andere handeling van seksuele aard waarbij geen sprake is van wederzijds goedvinden, door een echtgenoot of voormalig echtgenoot of door een partner of voormalig partner met wie een slachtoffer van verkrachting samenleeft of heeft samengeleefd in een door de nationale wet erkend partnerschap

Additional notes and information

Ook wanneer men een echtgenote of voormalig echtgenote dwingt zonder wederzijds goedvinden handelingen van seksuele aard uit te voeren met een derde persoon, is er sprake van verkrachting binnen het huwelijk. Met 'goedvinden' wordt vrijwillige toestemming bedoeld die voortkomt uit iemands vrije wil. Volgens het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, wordt verkrachting tussen huidige of voormalige intieme partners vanwege de intimiteit en het vertrouwen die met de relatie verbonden zijn, beschouwd als een verzwarende omstandigheid die bij het vellen van het vonnis moet worden meegenomen.