Description

Luonteeltaan seksuaalinen tunkeutuminen toisen henkilön emättimeen, peräsuoleen tai suuhun jonkin ruumiinosan tai esineen avulla tai mikä tahansa muu luonteeltaan seksuaalinen teko ilman tämän henkilön suostumusta, kun tekijä on puoliso tai entinen puoliso tai sellainen aiempi tai nykyinen kumppani, jonka kanssa uhri on elänyt avioliitonomaisessa suhteessa

Additional notes and information

Myös puolison tai entisen puolison tai edellisen tai nykyisen kumppanin saaminen ilman tämän suostumusta suorittamaan seksuaalisia toimia kolmannen henkilön kanssa katsotaan raiskaukseksi avioliitossa. Suostumuksella tarkoitetaan henkilön vapaaseen tahtoon perustuvaa vapaaehtoista sopimusta. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaan suhteeseen liittyvän läheisyyden ja luottamuksen vuoksi tällaisten nykyisten tai aiempien kumppanien välillä tapahtuva raiskaus on raskauttava, ja se on otettava huomioon seuraamuksen määrittämisessä.