Description

Ilma teise isiku nõusolekuta sugulise iseloomuga teona mingi kehaosa või eseme viimine teise isiku tuppe, pärakusse või suhu või muud sugulise iseloomuga teod abikaasa, endise abikaasa, partneri või endise partneri poolt, kellega vägistamisohver elab või on koos elanud suhtes, mida riigisisene õigus tunnustab

Additional notes and information

Abielusiseseks vägistamiseks peetakse ka seda, kui sunnitakse oma abikaasat, endist abikaasat, partnerit või endist partnerit kolmanda isikuga sugulise iseloomuga teole ilma tema nõusolekuta. Nõusolek on vabatahtlik nõustumine inimese vaba tahte tulemusel. Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni järgi on praeguse või endise partneri vägistamine raskendav asjaolu, millega tuleb kohtuotsust langetades arvestada.