Description

Силовање у браку односи се на вагинални, анални или орални продор тијела друге особе без икаквог пристанка, гдје је продор сексуалне природе, било којим дијелом тијела или предметом, као и било која друга дјела сексуалне природе без пристанка, од стране супружника или бившег супружника или бившег или садашњег партнера са којим је жртва силовања живјела или живи у партнерству признатом државним законом. Условљавање супружника или бившег супружника или бившег или садашњег партнера да се укључе у неспоразумне радње сексуалне природе са трећом особом такође се сматра силовањем у браку.

Additional notes and information

Пристанак се односи на добровољни споразум као резултат слободне воље особе. Према Конвенцији Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, интимност и повјерење повезано са везом чине силовање између таквих садашњих или бивших интимних партнера отежавајућом околношћу која се мора узети у обзир при одређивању казне.