Description

svaka vaginalna, analna ili oralna penetracija seksualne prirode bilo kojim dijelom tijela ili predmetom, kao i drugi postupci seksualne prirode koje počini sadašnji ili bivši bračni ili izvanbračni partner, bez pristanka žrtve silovanja, koja je s počiniteljem živjela ili živi u partnerstvu priznatom nacionalnim pravom

Additional notes and information

Prisiljavanje sadašnje ili bivše supruge, odnosno sadašnje ili bivše partnerice na sudjelovanje u postupcima seksualne prirode bez pristanka s trećom osobom također se smatra silovanjem u braku. Pristanak podrazumijeva dobrovoljno sudjelovanje na temelju vlastite želje. Prema Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, intimnost i povjerenje u partnerskom odnosu predstavljaju otegotnu okolnost za silovanje počinjeno između sadašnjih ili bivših intimnih partnera koju se mora uzeti u obzir pri određivanju kazne.