Description

scáth-théarma chun a chur in iúl roinnt éagsúlachtaí difriúla i saintréithe coirp an duine nach dtagann le sainmhínithe cruinne leighis ar bhaineann ná ar fhireann

Additional notes and information

Féadfaidh na saintréithe sin a bheith crómasómach, hormónach agus/nó anatamaiceach, agus féadfaidh siad a bheith i láthair siad a bheith i láthair ag céimeanna difriúla. Braitear athraithigh go leor de shaintréithe gnéis láithreach tráth na breithe nó roimhe sin féin. In amanna is amach sa saol amháin a thagann na hathraithigh sin chun solais, go minic le linn caithreachais. Cé go mbíonn tromlach na ndaoine idirghnéasacha sláinitiúil, d’fhéadfadh fadhbanna sláinte a bheith ag céatadán an-bheag acu, fadhbanna a d’fhéadfadh a mbeatha a chur i mbaol mura gcuirtear cóir leighis orthu go pras