Description

paraplybetegnelse for en række forskellige variationer i en persons kropslige egenskaber, der ikke stemmer overens med stringente medicinske definitioner af kvinde eller mand

Additional notes and information

Disse egenskaber kan være kromosomale, hormonelle og/eller anatomiske og kan forekomme i forskellig grad. Mange typer kønskarakteristika registreres umiddelbart ved fødslen eller endda inden fødslen. Nogle gange bliver disse varianter kun synlige senere i livet, ofte i puberteten. Mens de fleste interkønnede personer er sunde og raske, kan en meget lille procentdel have sygdomme, der kan være livstruende, hvis de ikke behandles omgående.