Description

Интерсекционална дискриминација описује дискриминацију која се одвија по неколико личних основа, карактеристика или идентитета који су међусобно интегрисани, преклапају се и неодвојиви су један од другог.