Description

smags noziegums un rupjš cilvēktiesību pārkāpums, kas ietver personu vervēšanu, transportēšanu, nodošanu, patvēruma sniegšanu personām vai personu uzņemšanu, izmantojot draudus vai spēku, vai citu veidu spaidus, nolaupīšanu, viltu, maldus, ļaunprātīgu varas izmantošanu vai neaizsargāta stāvokļa izmantošanu, vai sniedzot vai saņemot maksājumus vai ieguvumus, lai saņemtu personas piekrišanu būt citas personas kontrolē, lai šo personu izmantotu, cita starpā vismaz prostitūcijai vai citu veidu seksuālai izmantošanai, piespiedu darbam vai pakalpojumiem, verdzībai vai tai līdzīgām praksēm, kalpībai vai orgānu izņemšanai

Additional notes and information

Ieteicams jēdziens - cilvēku tirdzniecība (trafficking in human beings)