Description

drepturi ale omului deja recunoscute în legislaţiile şi documentele naționale, şi internaționale cu privire la drepturile omului precum și în alte documente de consens, și care includ dreptul tuturor oamenilor la sănătate sexuală, la cel mai ridicat standard posibil, fără constrângeri, discriminare și violență, și anume accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă; posibilitatea de a căuta, a primi și a distribui informații cu privire la sexualitate; accesul la educație sexuală; respectarea integrității corporale; libera alegere a partenerului; dreptul de a hotărî dacă să fii sau nu activ sexual; dreptul la activități sexuale consensuale, dreptul la căsătorie consensuală; dreptul de a hotărî dacă și când să aibă copii și dreptul de a avea o viață sexuală satisfăcătoare, sigură și plăcută