Description

cearta an duine atá aitheanta cheana féin i ndlíthe náisiúnta, i ndoiciméid idirnáisiúnta um chearta an duine agus i ndoiciméid chomhaontaithe eile, lena n-áirítear ceart gach duine, saor ó chomhéigean, idirdhealú agus foréigean, ar an gcaighdeán is airde is féidir a bhaint amach maidir le gnéasacht, lena n-áirítear rochtain ar sheirbhísí cúraim gnéasacha agus sláinte atáirgthe; an cumas faisnéis a lorg, a fháil agus a chur ar fáil i ndáil le gnéasacht; rochtain ar oideachas gnéis; meas ar ionracas coirp; rogha shaor maidir le comhpháirtí; an ceart chun cinneadh a dhéanamh a bheith gníomhach go gnéasach nó a mhalairt; an ceart chun caidreamh gnéasach comhthoiliúil, an ceart chun pósadh comhthoiliúil; an ceart chun cinneadh a dhéanamh cibé acu a mbeidh leanaí acu nó a mhalairt, agus cathain; agus an ceart chun saol gnéasach sásúil, sábháilte agus pléisiúrtha a bheith acu