Description

Riigisisestes seadustes, rahvusvahelistes inimõigusdokumentides ja muudes kokkuleppedokumentides juba nimetatud inimõigused, sh kõikide inimeste õigus sunni, diskrimineerimise ja vägivallata püüelda seksuaaltervise kõrgeimate standardite poole, mis tähendab juurdepääsu seksuaaltervisega seotud tervishoiuteenustele, oskust otsida, vastu võtta ja anda teavet seksuaalsuse kohta; juurdepääsu seksuaalkasvatusele; kehalise terviklikkuse austamine; partneri vaba valik; õigus otsustada, kas inimene soovib olla seksuaalselt aktiivne või mitte; õigus vastastikusel nõusolekul põhinevatele seksuaalsuhetele; õigus vastastikusel nõusolekul põhinevale abielule; õigus otsustada, kas ja millal lapsi saada; ning õigus elada rahuldust pakkuvat, turvalist ja nauditavat seksuaalelu