Description

drittijiet tal-bniedem li huma diġà rikonoxxuti fil-liġijiet nazzjonali, fid-dokumenti internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u dokumenti oħrajn ta' kunsens inkluż id-dritt tal-persuni kollha, ħielsa minn koerzjoni, diskriminazzjoni u vjolenza, sal-ogħla livell ta' saħħa possibbli b'rabta mas-sesswalità, inkluż l-aċċess għal servizzi tal-kura tas-saħħa sesswali jew riproduttiva; il-kapaċità li wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni rigward is-sesswalità; l-aċċess għall-edukazzjoni dwar is-sesswalità; ir-rispett għall-integrità tal-ġisem; l-għażla libera tas-sieħeb; id-dritt li wieħed jagħżel jekk ikunx attiv sesswalment jew le; id-dritt għal relazzjonijiet sesswali konsenswali, id-dritt għal żwieġ konsenswali; id-dritt li wieħed jiddeċiedi jekk u meta jkollux tfal; u d-dritt li wieħed jgħix ħajja sesswali sodisfaċenti, sigura u pjaċevoli