Description

človekove pravice, ki so priznane v nacionalnem pravu, mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah in drugih dokumentih o soglasju, vključno s pravico vseh ljudi, da brez prisile, diskriminacije ali nasilja dostopajo do najvišjega dosegljivega standarda zdravja, kar zadeva spolnost, vključno z dostopom do storitev spolne in reproduktivne zdravstvene oskrbe; z možnostjo iskanja, prejemanja in posredovanja informacij v zvezi s spolnostjo; dostopom do izobraževanja o spolnosti; s spoštovanjem telesne celovitosti; svobodno izbiro partnerja_ke; pravico do odločitve o spolni aktivnosti oz. neaktivnosti; pravico do sporazumnih spolnih odnosov, pravico do sporazumne sklenitve zakonske zveze; pravico do odločanja o tem, ali bo oseba imela otroke ali ne ter kdaj; in pravico do zadovoljujočega, varnega in prijetnega spolnega življenja