Description

sexuálna, citová a/alebo romantická príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia

Additional notes and information

Pojem zahŕňa ženskú aj mužskú homosexualitu, alebo, aby sa zabránilo redukcionizmu a nevhodnosti tohto pojmu, gej vzťahy a lesbické vzťahy.