Description

sexuální, citová anebo romantická přitažlivost k osobám jiného než svého vlastního pohlaví

Additional notes and information

Běžně se o heterosexualitě uvažuje jako o „přitažlivosti k opačnému pohlaví“, ale to je nepřesné, protože existuje více než jen dvě pohlaví (viz intersexuál a transsexuál).