Description

sexuálna, citová a/alebo romantická príťažlivosť k osobe opačného pohlavia

Additional notes and information

Bežne sa považuje za „príťažlivosť voči opačnému pohlaviu“, ale toto je nepresné vymedzenie, pretože nie sú len dve pohlavia (pozri pojmy „intersexuál“ a „transsexuál“).