Description

Сексуално, емоционално и/или романтично влечение към противоположния пол.

Additional notes and information

Най-общо се счита за „влечение към противоположния пол“, но това е неточно, защото половете не са само два (вж. интерсексуален и транссексуален).