Description

sexuell, känslomässig och/eller romantisk attraktion till ett annat kön än ens eget

Additional notes and information

Detta betraktas ofta som ”attraktion till det motsatta könet”, men detta är felaktigt eftersom det inte finns endast två kön (se intersexuell och transsexuell).