Description

seksualny, emocjonalny lub romantyczny pociąg do osób odmiennej płci

Additional notes and information

Powszechnie mówi się, że jest to „pociąg do przeciwnej płci". Jest to jednak niedokładne stwierdzenie, ponieważ istnieją więcej niż dwie płcie (zob. osoba interseksualna i osoba transseksualna).