Description

předpoklad o heterosexualitě určité osoby

Additional notes and information

Z pohledu heteronormativity je heterosexualita považována za správnou, přirozenou a privilegovanou. Heteronormativita je založena na předpokladu, že každý je „přirozeně“ heterosexuální, že heterosexualita představuje ideál a že je jako taková nadřazena homosexualitě či bisexualitě.