Description

Овај термин се односи на хетеросексуалност која је норма и укључује претпоставку хетеросексуалности особе.

Additional notes and information

Управо због хетеронормативности, хетеросексуалност делује као нешто кохерентно, природно и привилеговано. Укључује претпоставку да су сви „природноˮ хетеросексуални и да је хетеросексуалност идеал, супериорнији од хомосексуалности или бисексуалности.