Description

antagelse om, at en person er heteroseksuel

Additional notes and information

Heteronormativitet er det, der får heteroseksualitet til at fremstå som mest almindelig, naturlig og foretrukken. Det omfatter den antagelse, at alle er "naturligt" heteroseksuelle, og at heteroseksualitet er et ideal, der er hævet over homoseksualitet eller biseksualitet.