Description

predpoklad, že osoba je heterosexuálna

Additional notes and information

Heteronormativita je to, čo robí heterosexualitu zdanlivo koherentnou, prirodzenou a privilegovanou. Zahŕňa predpoklad, že každý je „prirodzene“ heterosexuálny a že heterosexualita je ideál, ktorý je nadradený homosexualite alebo bisexualite.