Description

Ajattelutapa, jossa heterous nähdään kaikkia muita suuntautumisia toivotumpana, luonnollisempana ja parempana

Additional notes and information

Heteronormatiivisuus saa heteroseksuaalisuuden näyttämään yhdenmukaiselta, luonnolliselta ja ensisijaiselta. Siihen kuuluu oletus, että kaikki ovat "luonnostaan" heteroseksuaalisia ja että heteroseksuaalisuus on toivottua ja parempaa kuin homoseksuaalisuus tai biseksuaalisuus.