Description

kulturní norma, která neustále spojuje muže s mocí a hospodářskými úspěchy

Additional notes and information

Tento vzorec mužství, který utváří hegemonní postavení mužů, je nejen nepříznivý pro rovnost a začlenění, ale také přináší mužům nevýhody a náklady. Z pohledu hegemonního mužství jsou zdravotní potíže mužů vykládány jako „cena za mužnost“, jako protiklad výhod, které muži získávají z nynějších genderových vztahů, například vyšších příjmů a menšího podílu neplacené práce.