Description

genderstereotype dat vrouwen beperkt in het verwerven van persoonlijke bekwaamheden, het uitoefenen van hun beroep en het maken van keuzes met betrekking tot hun levens en levensplannen

Additional notes and information

Schadelijke stereotypen kunnen zowel vijandig en negatief zijn (bijvoorbeeld vrouwen zijn irrationeel) als ogenschijnlijk vriendelijk (bijvoorbeeld vrouwen zijn verzorgend).