Description

U odnosu na rodnu ravnopravnost i žene, štetni stereotip je rodni stereotip koji ograničava sticanje ličnih sposobnosti žena, ostvarivanje njihove profesionalne karijere i donošenje izbora o njihovim životima i životnim planovima.

Additional notes and information

Štetni stereotipi mogu biti i neprijateljski i negativni (npr. žene su iracionalne) ili naizgled benigni (npr. žene njeguju druge osobe).