Description

nežiaduce správanie namierené proti pohlaviu osoby, ku ktorému dochádza s cieľom alebo následkom narušenia dôstojnosti tejto osoby a vytvorenia zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho alebo urážlivého prostredia