Description

niepożądane zachowanie związane z płcią jednostki występujące w celu lub w wyniku pogwałcenia godności tej jednostki oraz tworzenie onieśmielającego, wrogiego, poniżającego, ośmieszającego lub obraźliwego środowiska